Hi! If you don't understand word on this page, sorry
 


 

Seti@Home Tim - linux.hr


Od sada se možete pridružiti Seti@Home linux timu.
Možete koristiti i program multiset.pl koji odjednom skine određen broj paketa i zatim na vašem računalu obradi sve pakete. Nakon obrade , svi se paketi pošalju nazad Seti@Home timu i tada možete crackati nove pakete. Program je idealan za ljude sa dial-up vezom.
Sve potrebne informacije i potrebne programe možete skinuti ovdje. Također postoji hrvatska verzija njihovog site-a

Nakon što skinete potrebne programe, pridružite se našem timu.